APP下载

IOS/安卓

意见反馈

流程解析

返回顶部

购买支付返回 >>

支付金额

¥500.40

首页 > 名校课堂

真我:坦诚面对自己的人生——黄向军

  • 14
  • 收藏
  • 下载

爱学习的文曲星

知识学习与分享


  • 讨论区
  • 文字内容
  • PPT简介

0条讨论让讨论来得更猛烈一些吧!

真 我 坦 : 诚 面 演讲者 对 自 黄向军 己 的 人 生

“哀公问政。子曰:文武之政, 布在方策。其人存,则其正举; 其人亡,则其政息。”

“人道敏政,地道敏树。夫政也者,蒲卢也。”

“故为正在人。取人以身。修身以道。 修道以仁。仁者,人也,亲亲为大。 义者, 宜也,尊贤为大。”

“在下位,不获乎上,民不可得而治矣。故君子, 不可以不修身。思修身,不可以不事亲。思事亲, 不可以不知人。思知人,不可以不知天。”

“天下之达道五,所以行之者三, 曰:君臣也、父子也、夫妇也、昆弟 也、朋友之交也。五者,天下之达道 也。知、仁、勇三者,天下之达德也。 所以行之者一也。”

“或生而知之;或学而知之;或困而知之; 及其知之,一也。或安而行之;或利而行之; 或勉强而行之:及其成功,一也。” 子曰:“好学近乎知,力行近乎仁。知耻近 乎勇。知斯三者,则知所以修身。知所以修 身,则知所以治人。知所以治人,则知所以 治天下国家矣。”

“凡为天下国家有九经,所以行之者一也。 凡事,豫则立,不豫则废。言前定,则不跲。 事前定,则不困。行前定,则不疚。道前定, 则不穷。”

“诚者,天之道也。诚之者,人之道也。 诚者, 不勉而中不思而得:从容中道, 圣人也。诚之者,择善而固执之者也。”

“博学之,审问之,慎思之,明辨之, 笃行之。 有弗学,学之弗能,弗措也。 有弗问, 问之弗知,弗措也。有弗思, 思之弗得,弗措也。有弗辩,辩之弗 明,弗措也。有弗行,行之弗笃,弗 措也。人一能之,己百之。人十能之, 己千之。果能此道骄,虽愚必明,虽 柔必强”

“自诚明,谓之性;自明诚谓之教。 诚则明矣;明则诚矣。” 从自觉真诚,外在引发“孝”的践行, 贯穿忠怒之道实现仁义,不断如此成 长,就是自我教化的人生。

感 谢 聆 听

  • 标题:真我:坦诚面对自己的人生——黄向军
  • 分类: 名校课堂
  • 标签: 国学 教育 演讲
  • 简介: 从自觉真诚,外在引发“孝”的践行,贯穿忠恕之道实现仁义,不断如此成长,就是自我教化的人生。

相关推荐

提示

预约成功!

“关注PPT+公众号,接收开播消息”

提示

请选择PPT/PDF格式文件上传

提示

您的PPT正在审核呢!

“关注PPT+公众号,接收审核状态通知”

0.2226s